Twitter Javascript Kodları

1087 görüntüleme 24 Eylül 2017 İnternet

Twitter Javascript Kodları

Twitter Javascript Kodları
ahmet hakan avatar

Twitter Javascript Kodları

Twitter’da yapmanız gerekenleri toplu halde ve hızlı bir şekilde yapmak için aşağıdaki kodları kullanabilirsiniz.

Kodları F12’ye bastıktan sonra Console ekranına yapıştırın.

Herkesi Takipten Çıkarma

[].slice.call(document.querySelectorAll('.unfollow-text')).forEach(function(button) {
 button.click();
});

Rastgele Kişileri Takip Etme

var FOLLOW_PAUSE = 1250;
var FOLLOW_RAND = 250; 
var PAGE_WAIT = 2000;
__cnt__ = 0; 
var f;
f = function() {
    var eles;
    var __lcnt__ = 0;
    eles = jQuery('.Grid-cell .not-following .follow-text').each(function(i, ele) {
          ele = jQuery(ele);
          if (ele.css('display') != 'block') {
            console.trace('Already following: ' + i);
            return;
          }
          setTimeout(function() {
               console.trace("Following " + i + " of " + eles.length);
              ele.click();
              if ((eles.length - 1) == i) {
                console.trace("Scrolling...");
                window.scrollTo(0, document.body.scrollHeight);
                setTimeout(function() {
                  f();
                }, PAGE_WAIT);
              }
          }, __lcnt__++ * FOLLOW_PAUSE + Math.random()*(FOLLOW_RAND) - FOLLOW_RAND/2);
          __cnt__++;
    });
}
f();

Otomatik Tweet Beğenme

$(document).ready(function () {
  var mintikfavori2015 = $(".content button.ProfileTweet-actionButton.js-actionButton.js-actionFavorite").length;
  var mintikfavorikodu = 0;
  var favorilerim = setInterval(function () {
    if (mintikfavorikodu > mintikfavori2015) {
      clearInterval(favorilerim);
      return
    }
    $(".content button.ProfileTweet-actionButton.js-actionButton.js-actionFavorite").eq(mintikfavorikodu).find('.HeartAnimation').trigger("click");
    mintikfavorikodu++;

  }, 500);
});

Otomatik Retweet

var inputs = document.getElementsByClassName('js-actionRetweet');
for(var i=0; i<inputs.length;i++) {
inputs[i].click();
}

Toplu olarak retweet ve beğeni silme

function findAncestor(el, cls) {
  while ((el = el.parentElement) && !el.classList.contains(cls));
  return el;
}

function removeRetweetsLikes() {
	setTimeout(function() {
		var items = document.getElementsByClassName("tweet-context");
		Array.prototype.forEach.call(items, function(element) {
			var parentLi = findAncestor(element, "stream-item");
			parentLi.parentNode.removeChild(parentLi);
		});
		removeRetweetsLikes();
	}, 1000);
}

removeRetweetsLikes();

Kaynak

288

Twitter Javascript Kodları için yorumlar