PHP ile Belirli Tarihten Eski Dosyaları Silme

PHP’de dosyaları silmek için unlink() fonksiyonu kullanılır. Glob fonksiyonu da belirli koşullara göre dosya aramasını yapar. Örneğin sadece “.png” uzantılı dosyaların yollarını alma işlemini yapabilirsiniz. Yani aynı kalıpla eşleşen dosyaların yollarını bulma ve eşleştirme görevine sahiptir. Bu yazımda sizlere PHP ile belirtilen dizindeki belli bir tarihten eski dosyaları silmeyi göstereceğim. Glob fonksiyonu ile belirtilen dizindeki tüm dosyaları seçtik ve …

Continue reading

PHP filter_var() ile IP, URL ve E-posta Kontrolü

PHP 5.2 sürümü ile gelen filter_var() fonksiyonu ile formlara gönderilen verilerin isteğe uygun olup olmadığını kolayca kontrol edebiliriz. IP Kontrolü <?php $ip = “127.0.0.1”; if (!filter_var($ip, FILTER_VALIDATE_IP) === false) { echo(“Geçerli IP adresi”); } else { echo(“Geçersiz IP adresi”); } ?> URL Kontrolü <?php $url = “http://ahmethakanbesel.com.tr”; // Geçersiz karakterleri temizleyelim $url = filter_var($url, FILTER_SANITIZE_URL); // URL …

Continue reading